Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Bokföra utdelning – konteringar och exempel

Bokföring - Bokföra utdelning – konteringar och exempel - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Här får du en genomgång av hur du bokför aktieutdelning – med praktiska konteringsexempel. 

Publicerad: 2019-04-15
Utdelning på aktier (anläggningstillgång)
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1940 960 8210 960

Företaget får 960 kr i utdelning [8210] på sina aktier (anläggningstillgång). Pengarna sätts in direkt på företagets bankkonto [1940].

Utdelning på kapitalplaceringsaktier eller lageraktier som företaget äger är skattepliktig. Däremot är utdelning på aktier och andelar i onoterade bolag (näringsbetingade andelar), t ex dotterbolagsaktier, skattefri.

Utdelning på aktier (omsättningstillgång)
DebetKredit
KontoBeloppKontoBelopp
1940 350 8340 350

Företaget får 350 kr i utdelning [8340] på sina aktier (omsättnings­tillgång). Pengarna sätter VPC in direkt på företagets bankkonto [1940].

Utdelning på noterade aktier som företaget äger är normalt skattepliktig. Däremot är utdelning på aktier och andelar i onoterade bolag (näringsbetingade andelar), t ex dotterbolagsaktier, skattefri.

Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!