Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Bruttoredovisning

En redovisningsprincip som innebär att man inte får kvitta en tillgång mot en avsättning/skuld eller intäkter mot kostnader.

I undantagsfall får man avvika från ovanstående redovisningsprincip. Två krav måste då vara uppfyllda:

• det måste finnas en orsak till avvikelsen och

• avvikelsen måste leda till att årsredovisningen bättre uppfyller kraven på överskådlighet, rättvisande bild och god redovisningssed.

I dessa fall ska man i balansräkningen endast redovisa den del som inte får kvittas.

Bokföring - Ordförklaring för bruttoredovisning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.