Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Koncession

Rätten att bedriva en viss verksamhet, t ex sändningsrätt (radio, telefonnät mm), nyttjanderätt till musikaliska och litterära verk, olje- eller gasutvinning.

Oberoende av om koncessionen är tidsbegränsad eller inte ska utgiften i redovisningen skrivas av varje år (se avskrivning), normalt med 20% per år.

Bokföring - Ordförklaring för koncession - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.