Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Kortfristiga placeringar

I balansräkningen redovisas följande delposter som kortfristiga placeringar:

• andelar i koncernföretag (då det kan tänkas att andelarna snabbt ska säljas vidare), och

• övriga kortfristiga placeringar.

Som övriga kortfristiga placeringar ska företaget redovisa aktier,

obligationer, olika statspapper, skuldebrev och andra liknande värdepapper som inte är anläggningstillgångar eller som inte ryms under någon annan post under omsättningstillgångar.

Bokföring - Ordförklaring för kortfristiga placeringar - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.