Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Långfristiga skulder

Inom redovisning är långfristiga skulder sådana skulder som förfaller till betalning senare än om 1 år.

Skulder som förfaller inom 1 år är kortfristiga skulder.

Exempel på långfristiga skulder är:

• långfristiga lån

• checkräkningskredit

• långfristiga lån till närstående företag.

Bokföring - Ordförklaring för långfristiga skulder - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.