Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Maskiner

Redovisningsmässig term för en typ av inventarier.

Maskiner skrivs av planenligt utifrån respektive maskins ekonomiska livslängd. För att hålla ordning på varje maskin (anskaffningsvärde, avskrivningar osv) krävs någon form av anläggningsregister.

I balansräkningen används rubriken Maskiner och andra tekniska anläggningar. Rubriken är bara aktuell i tillverkande företag och här redovisas exempelvis:

• arbetsmaskiner

• transformatorstationer, rörledningar och ledningsnät

• anläggningar i kemisk industri

• grävmaskiner, transportanläggningar, transportband, kranar och arbetsställningar

• silor och cisterner.

Bokföring - Ordförklaring för maskiner - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.