Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Räkenskapsanalys

Samlande begrepp för ett antal analysmetoder där man med hjälp av olika verktyg undersöker de viktigaste ekonomiska faktorerna i ett företag.

Det främsta syftet med räkenskapsanalyser är att bedöma hur väl företaget utnyttjar sina resurser. Detta görs med hjälp av olika nyckeltalsanalyser.

Nyckeltalen byggs upp av information från både balansräkningen och resultaträkningen. Den övergripande tekniken vid beräkning av olika nyckeltal är att ställa olika poster i redovisningen i relation till varandra. Med hjälp av dessa relationstal får man en tydligare bild av företagets starka och svaga sidor. Räkenskapsanalys behöver dock inte nödvändigtvis handla om relationstal. Även information som hämtas direkt från redovisningen kan undersökas.

Bokföring - Ordförklaring för räkenskapsanalys - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.