Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Årsredovisningslagen (ÅRL)

Lag (1995:1554) som bland annat har till syfte att företagens rapportering så långt som möjligt blir jämförbar och enhetlig.

Årsredovisningslagen gäller företag som ska avsluta räkenskaperna med en årsredovisning.

En årsredovisning ska innehålla:

 • balansräkning

 • resultaträkning

 • tilläggsupplysningar

 • förvaltningsberättelse

 • finansieringsanalys (gäller större företag).

Följande företag ska varje räkenskapsår avsluta bokföringen och upprätta en årsredovisning: 

 • aktiebolag, ekonomiska föreningar och sådana handelsbolag som ägs av minst en juridisk person 

 • värdepappersbolag och försäkringsföretag (enligt särskilda lagar) 

 • bokföringsskyldiga stiftelser 

 • övriga bokföringsskyldiga företag, t ex enskilda firmor och handelsbolag med fysiska personer (människor) som delägare, som uppfyller mer än ett av följande villkor:

 1. medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 

 2. företagets balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

 3. företagets nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor,

 4. moderföretag i större koncerner (där koncernen som helhet uppfyller ovanstående kriterier). 

Bokslut & årsredovisning - Ordförklaring för årsredovisningslagen (ÅRL) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.