Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Överskådlighet

En av tre huvudprinciper för årsredovisningen (de andra två är god redovisningssed och rättvisande bild). Överskådlighetsprincipen innebär bland annat att årsredovisningen ska vara upplagd så att även en lekman ska kunna förstå den och att de olika delarna av årsredovisningen utan svårighet ska kunna läsas tillsammans.

Bokslut & årsredovisning - Ordförklaring för överskådlighet - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.