Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Checkkredit

En checkkredit innebär att en kontohavare får göra uttag i form av ett lån upp till ett visst, med banken avtalat belopp. Kallas numera oftast kontokredit.

En checkkredit är vanligen knuten till det vanliga företagskontot och används ofta för att täcka företagets behov av rörelsekapital. På checkkrediten betalas en fast årlig avgift (limitavgift), som normalt uppgår till 1–2 procent av det beviljade kreditbeloppet (limitbeloppet). På det belopp som företaget faktiskt utnyttjar betalas en överenskommen (fast eller rörlig) ränta.

Bokslut & årsredovisning - Ordförklaring för checkkredit - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.