Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Du Pont-analys (Dupont modellen)

Dupont modellen eller Du Pont-analys är en modell för analys och värdering av företag.

Dupont modellen utvecklades av Du Pont-koncernen och används av företag runt om i hela världen. Analysen bygger på att man kopplar ihop resultat- och balansräkningen. Kopplingen görs med hjälp av ett Du Pont-schema.

Modellen beskriver nyckeltal för lönsamhet (räntabilitet) som en funktion av företagets kostnader och dess kapitalbindning. Räntabiliteten kan ses som en funktion av vinstmarginalen (resultatet i procent av omsättningen) och kapitalets omsättningshastighet (kapitalbindningen).

Bokslut & årsredovisning - Ordförklaring för Du Pont-analys (Dupont modellen) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.