Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Förbrukningsinventarier?

Förbrukningsinventarier är inventarier som har ett lågt värde och/eller en kort livslängd.

Dessa läggs inte upp på en avskrivningsplan utan kostnadsförs direkt. Förbrukningsinventarier behöver inte tas med i anläggningsregistret.

Förbrukningsinventarierna kan vara av två slag:

• korttidsinventarier, dvs inventarier som har en beräknad ekonomisk livslängd på högst tre år

• inventarier av mindre värde, dvs inventarier som kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp (för 2019 motsvarar ett halvt prisbasbelopp 23 250 kr).

Bokslut & årsredovisning - Vad är förbrukningsinventarier? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.