Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Försiktighetsprincipen?

Försiktighetsprincipen är en redovisningsprincip som innebär att alla värderingar i räkenskaperna ska göras med rimlig försiktighet. Vid osäkerhet ska man i allmänhet välja en lägre värdering av tillgångar och en högre värdering av skulder.

Endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med. Intäkten av försäljning av varor kan normalt anses konstaterad sedan leverans och fakturering har gjorts och att det är sannolikt att leveransen ger rätt till betalning. Förluster som var okända på bokslutsdagen ska ändå finnas med i årsredovisningen om de var kända innan årsredovisningen gjordes. Förlusterna måste dock självklart höra till det gångna räkenskapsåret.

Försiktighetsprincipen får inte drivas för långt. Försiktigheten måste vara rimlig, dvs lagen tillåter inte medveten undervärdering och uppbyggnad av dolda reserver. Då får man inte en rättvisande bild av företagets ställning och resultat.

Bokslut & årsredovisning - Vad är försiktighetsprincipen? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.