Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Finansiella poster

Poster som återfinns i resultaträkningen och som består av finansiella intäkter och kostnader.

Finansiella intäkter är ränteintäkter och utdelningar. Finansiella kostnader är räntekostnader på lånat kapital.

Finansiella intäkter och kostnader är också resultat från andelar i koncern- och intresseföretag samt resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar.

Bokslut & årsredovisning - Ordförklaring för finansiella poster - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.