Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

God revisionssed

Innebär att en revision ska utföras i enlighet med god praxis bland revisorer.

FAR har utarbetat rekommendationer vars syfte är att beskriva vad som ska anses vara god revisionssed och även ge en tolkning av vissa bestämmelser i årsredovisningslagen.

Bokslut & årsredovisning - Ordförklaring för god revisionssed - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.