Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Ingångslager

Lagertillgångar som förs in i en näringsverksamhet och som köpts eller på annat sätt införskaffats innan verksamheten startade.

Vid start av en enskild näringsverksamhet kan näringsidkaren ha haft samma verksamhet som hobbyverksamhet före företagsstarten. Finns det från denna tid utgifter för varor och material får värdet av detta tas upp som ingångslager i det nystartade företaget. Lagret ska då värderas på samma sätt som vid den vanliga inventeringen. Detta innebär att avdrag får göras även för det material som skaffats före starten.

I handelsbolag och aktiebolag säljer ägaren materialet till företaget till det inventerade värdet.

Bokslut & årsredovisning - Ordförklaring för ingångslager - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.