Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Revisor

En revisor är en person som har till uppgift att granska hur styrelsen sköter en organisations ekonomiska redovisning (redovisningsrevision) och övriga förvaltning (förvaltningsrevision).

Syftet med revisionen är att tillvarata bl a ägarnas/medlemmarnas, anställdas och utomståendes (t ex långivares) intressen.

Bokslut & årsredovisning - Vad gör egentligen en revisor? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.