Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Grundavdrag

Ett schablonavdrag som minskar den skattepliktiga inkomsten för fysiska personer.

Grundavdragets storlek är knutet till prisbasbeloppet.

Grundavdraget får inte vara högre än summan av inkomst av tjänst och aktiv näringsverksamhet minskad med allmänna avdrag.

Deklaration - Ordförklaring för grundavdrag - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.