Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Enskild Firma - Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Regeringen föreslår att enskilda näringsidkare som drabbats hårt ekonomiskt till följd av coronapandemin ska få ett omsättningsbaserat stöd.

Publicerad: 2020-09-10

Regeringen föreslår att enskilda näringsidkare som drabbats hårt ekonomiskt till följd av coronapandemin ska få ett omsättningsstöd.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Det nya stödet riktar sig enbart till enskilda näringsidkare som drabbats hårt av coronapandemin, vilket bland annat gäller för företag inom kultur- och turismsektorn. Stödet liknar det tidigare omställningsstödet, men gäller med andra beloppsbegränsningar.

Villkor för stöd

För att kunna få stödet ska näringsidkaren ha haft en omsättning på minst 200 000 kr under föregående år. Det krävs också att omsättningen har minskat (jämfört med motsvarande period under 2019) med minst 30 % för stödperioden mars–april, 40 % för maj, och 50 % för juni–juli.

Stödnivå

Stödet föreslås bli 75% av omsättningsminskningen, dock högst 120 000 kr fördelat enligt följande:Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!