Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Alternativkostnad

Alternativkostnad är ett teoretiskt begrepp inom produktkalkylering. Alternativkostnaden är den kostnad man teoretiskt drabbas av genom att välja ett visst handlingsalternativ. Den beräknas i regel som täckningsbidraget för det bästa förkastade alternativet i en kalkylsituation. Används sällan inom praktisk produktkalkylering.

Företagande - Ordförklaring för alternativkostnad - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.