Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Budget

Plan över beräknade inkomster och utgifter för t ex ett år eller en månad.

En budget kan beskrivas som en mer eller mindre kvalificerad bedömning av hur företagets situation kommer att se ut vid ett visst framtida tillfälle (balansbudget) eller för en viss kommande period (resultatbudget eller likviditetsbudget). I många verksamheter, främst inom kommunala och statliga förvaltningar, fungerar budgetar som viktiga styrmedel.

Företagande - Ordförklaring för budget - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.