Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Debiteringsgrad

Viktigt nyckeltal i tjänsteföretag som debiterar kunder efter arbetad tid.

Nyckeltalet visar hur stor andel av de anställdas arbetade tid som har debiterats kunderna. Mätningarna kan göras på total nivå för hela företaget eller på individuell nivå, dvs att debiteringsgraden för varje medarbetare mäts.

Debiteringsgrad = Debiterbar tid/Totalt arbetad tid

Företagande - Ordförklaring för debiteringsgrad - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.