Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Ekvivalentkalkyl

Kostnadskalkyl som används framför allt i råvaruberoende tillverkande företag som producerar fler än en produkt. Ofta handlar det om företag som utnyttjar huvudproduktens spill för att tillverka en biprodukt. Ekvivalentkalkylen kan även användas i företag som producerar flera produkter i en liknande produktionsprocess. Periodens styckekostnad enligt ekvivalentmodellen beräknas genom att företagets totala kostnader fördelas ut på produkterna via deras respektive andel av resursförbrukningen i produktionen, oftast tidsförbrukningen.

Företagande - Ordförklaring för ekvivalentkalkyl - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.