Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Exportkreditnämnden (EKN)

Statlig institution som har till uppgift att främja svensk export genom att utfärda garantier.

EKN:s garanti är en form av försäkring mot förlust orsakad av händelser kopplade till den utländske köparen (kommersiella händelser) eller till köparlandet (politiska händelser). Den vanligaste garantin täcker risken för utebliven betalning, fordringsförlust. EKN kan även täcka risker under tillverkningstiden, t ex att köparen häver avtalet helt eller delvis eller att genomförandet avbryts under en längre period.

Företagande - Ordförklaring för Exportkreditnämnden (EKN) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.