Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Ordförklaring för företagsledare

Skattebegrepp i fåmanslagstiftningen.

I fåmansföretag skiljer man på vanliga delägare och delägare som räknas som företagsledare. Begreppet företagsledare i fåmansföretag är ett rent skattebegrepp som inte behöver ha någonting att göra med vem som är vd, fabrikschef, styrelseordförande osv. Begreppet har betydelse när det gäller exempelvis inkomstfördelning inom familjen, vinstandelslån och uppgiftsskyldighet.

Som företagsledare anses den som har ett väsentligt inflytande i ett fåmansföretag på grund av sitt eget eller närståendes aktie- eller andelsinnehav och på grund av sin ställning i företaget. Detsamma gäller den som har den faktiska bestämmanderätten över en viss verksamhetsgren och självständigt kan förfoga över dess resultat. Observera att det krävs både ett ägande och en viss ställning i företaget för att en person ska räknas som företagsledare skattemässigt.

Företagande - Ordförklaring för företagsledare - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.