Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Företagsrekonstruktion

Om ett företag hamnar på obestånd, kan det ansöka om

företagsrekonstruktion istället för att begära sig själv i konkurs. Ansökan om företagsrekonstruktion görs vid tingsrätten på företagets hemort.

Under företagsrekonstruktionen får gäldenären (företaget på

obestånd) hjälp av en rådgivare, rekonstruktör, som domstolen utser. Rekonstruktören ska undersöka möjligheterna för gäldenären att fortsätta att bedriva verksamhet och om det finns förutsättningar för gäldenären att träffa en överenskommelse med borgenärerna (fordringsägarna) genom en nedskrivning av deras fordringar, ett så kallat ackord.

Så länge företagsrekonstruktionen pågår får inte gäldenären utan rekonstruktörens samtycke:

• betala skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion

• ställa säkerhet för sådana skulder

• åta sig nya förpliktelser

• överlåta, pantsätta eller upplåta någon annan rätt till egendom av väsentlig betydelse för verksamheten.

Vid ett borgenärssammanträde får fordringsägarna tillfälle att uttala sig i frågan om företagsrekonstruktionen bör fortsätta.

Om någon borgenär begär det, ska tingsrätten vid sammanträdet bland borgenärerna utse en borgenärskommitté bestående av högst tre personer.

Företagande - Ordförklaring för företagsrekonstruktion - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.