Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Fission

Att dela upp ett bolags verksamhet på flera bolag.

En fission innebär att samtliga tillgångar och skulder i ett bolag övertas av två eller flera andra företag och att det överlåtande bolaget upplöses utan likvidation.

Företagande - Ordförklaring för fission - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.