Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Högkonjunktur

Ekonomiskt tillstånd som präglas av hög produktion, hög sysselsättning, hög inflation och stora investeringar inom näringslivet. Man kan också uttrycka det som att högkonjunktur råder när ekonomin växer snabbare än den långsiktiga trenden i ett samhälle.

Motsats: lågkonjunktur.

Företagande - Ordförklaring för högkonjunktur - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.