Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Handelsbolag

Företagsform där två eller flera fysiska och/eller juridiska personer avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag.

Bolagsmännen (delägarna) är solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser.

Handelsbolag där en eller flera bolagsmän förbehållit sig begränsat ansvar kallas kommanditbolag.

Ett handelsbolag ska registrera sin verksamhet hos Bolagsverket.

Handelsbolag är skattesubjekt bara för vissa skatter (fastighetsskatt, avkastningsskatt på pensionsmedel och särskild löneskatt på pensionsmedel), trots att det är en juridisk person.

Varje delägare redovisar sin andel av handelsbolagets resultat i en näringsbilaga till sin inkomstdeklaration medan själva handelsbolaget lämnar en särskild deklaration.

Överskott från bolagets verksamhet beskattas hos delägarna som inkomst av näringsverksamhet med egenavgifter (aktiva näringsidkare) eller särskild löneskatt (passiva näringsidkare, ålderspensionärer).

Företagande - Ordförklaring för handelsbolag - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.