Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Inflation

När den allmänna prisnivån (priserna på varor och tjänster) i ett samhälle stiger, och värdet på pengarna därmed sjunker. Det vanligaste måttet på inflation är förändringen av konsumentprisindex (KPI). Motsats: deflation.

Företagande - Ordförklaring för inflation - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.