Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Inkassoavgifter

Den maximala ersättning för inkassokostnader (enligt lag om ersättning för inkassokostnader mm) som en fordringsägare normalt får ta ut från en gäldenär.

Avgift för:

• skriftlig betalningspåminnelse, 60 kr

• inkassokrav, 180 kr

• upprättande av amorteringsplan, 170 kr

För att ha rätt att ta ut avgift för betalningspåminnelse krävs att ett avtal om detta finns.

Företagande - Ordförklaring för inkassoavgifter - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.