Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Intern finansiering

Inom finansieringsanalys är intern finansiering den del av företagets kapitalbehov som finansieras av företagets kassaflöde.

Kassaflödet är den del av det likviditetsmässiga överskottet som har återinvesterats i företaget.

Lönsamma företag har större möjligheter att skapa bra kassaflöden och därmed en stor andel intern finansiering (hög självfinansieringsgrad). Företag utan intern finansiering i form av kassaflöde har svårt att överleva på längre sikt.

Inom finansieringsanalys skiljer man mellan intern och extern finansiering.

Företagande - Ordförklaring för intern finansiering - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.