Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Investeringskalkyl

En investeringskalkyl syftar till att visa det ekonomiska utfallet av olika investeringsalternativ.

I den företagsekonomiska litteraturen finns många modeller för investeringskalkyler. Dessa kan sammanfattas i följande fyra grundmodeller:

nuvärdemetoden

annuitetsmetoden

internräntemetoden, och

pay-off-metoden.

Vill du veta mer om investeringskalkyl och andra produktkalkyler rekommenderas boken Företagskalkyler.

Företagande - Ordförklaring för investeringskalkyl - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.