Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

ITP

Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän.

ITP är en tjänstepensionsförsäkring som arbetsgivaren betalar och som innehåller ålderspension, ITPK, sjukpension och familjepension.

ITP är ett komplement till de lagstadgade pensionerna. Arbetsgivare som är medlemmar i ett arbetsgivarförbund anslutet till Svenskt Näringsliv är skyldiga att teckna ITP för sina tjänstemän.

Företagande - Ordförklaring för ITP - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.