Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Känslighetsanalys

Analys som fungerar som ett komplement till en investeringskalkyl. En känslighetsanalys syftar till att syna investeringsalternativens variabelvärden i sömmarna. Genom att undersöka hur kapitalvärdet påverkas av simulerade förändringar i variabelvärdena, uppnås ett bättre informationsunderlag för investeringsbeslutet. Det vanligaste sättet att arbeta med känslighetsanalys i investeringssammanhang går ut på att beräkna kritiska nivåer för investeringsalternativets variabler. Den aktuella variabelns kritiska nivå är den punkt där investeringsalternativet går från att beräknas bli lönsamt till att beräknas bli olönsamt.

Företagande - Ordförklaring för känslighetsanalys - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.