Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Komplementär

Delägare i ett kommanditbolag, som är obegränsat ansvarig för kommanditbolagets förpliktelser precis som en delägare i ett vanligt handelsbolag.

Om en kommanditdelägare inte kan betala, blir komplementären skyldig att betala även kommanditdelägarens insats. Komplementären får sedan kräva kommanditdelägaren på det belopp som lagts ut för kommanditdelägarens räkning. Denna återkravsrätt kallas regressrätt.

Företagande - Ordförklaring för komplementär - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.