Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Lönsamhetstal

Företagsekonomiska nyckeltal som visar vilken avkastning företaget får på sitt resursutnyttjande.

Lönsamhetstal beräknas oftast genom att man ställer företagets resultat i förhållande till kapitalet eller försäljningen.

Exempel på lönsamhetstal är

räntabilitet, bruttomarginal, nettomarginal och vinstmarginal.

Företagande - Ordförklaring för lönsamhetstal - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.