Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Påläggskalkyl

En speciell sorts produktkalkyl, som normalt används i handelsföretag som säljer ett stort antal produkter. Kalkylen bygger på principen om fullständig kostnadsfördelning. Genom att beräkna olika slags pålägg (t ex för tillverkningsomkostnader, administration och försäljning) kan företaget sammanställa självkostnaden för varje produkt. De olika påläggen beräknas procentuellt, t ex kan försäljningsomkostnadspålägget (FO-pålägget) erfarenhetsmässigt bestämmas till 25% av tillverkningskostnaden. Påläggskalkyler används ofta som underlag vid prissättningsbeslut.

Företagande - Ordförklaring för påläggskalkyl - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.