Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Sale and lease back

Innebär att ett företag säljer viss utrustning till ett finansbolag och sedan leasar (se leasing) den sålda utrustningen av finansbolaget. Ibland kan den tidigare ägaren efter en viss tid köpa tillbaka utrustningen. Handlar sale and lease back-avtalet om en fastighet uppkommer det problem, eftersom ett avtal om framtida köp av en fastighet är ogiltigt. Ofta löser man detta genom att lägga in fastigheten i ett aktiebolag och ställa ut en option om återköp av aktierna i bolaget. Man måste då lita på att fastigheten kommer att finnas kvar i bolagets ägo.

Företagande - Ordförklaring för sale and lease back - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.