Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Skuldsättningsgrad S/E

Inom räkenskapsanalys är skuldsättningsgraden ett mått på hur stora skulderna är i förhållande till det justerade egna kapitalet.

Skuldsättningsgraden har en nära koppling till nyckeltalet soliditet. En hög skuldsättningsgrad medför en låg soliditet, och tvärtom. En hög skuldsättningsgrad medför en ökad risknivå i verksamheten. Företaget ökar då sin känslighet för ränteändringar och sitt beroende av kreditgivarna.

Skuldsättningsgrad S/E = (Skulder + 21,4 % av Obeskattade reserver) / (Eget kapital + 78,6 % av Obeskattade reserver)

Vill du få koll på alla de viktigaste nyckeltalen – vad de säger och hur de beräknas – rekommenderas vår bok Företagets ekonomi.

Företagande - Ordförklaring för skuldsättningsgrad S/E - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.