Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Skyddsombud

Ett skyddsombud är en person som ska se till att arbetsmiljön på arbetsplatsen är tillfredsställande.

Skyddsombudet representerar de anställda i skyddsfrågor och ska även vara med i planeringen av lokaler och arbetsprocess. Enligt arbetsmiljöreglerna måste arbetsgivare som har fem eller fler anställda se till att ett skyddsombud finns på arbetsplatsen. Skyddsombud utses normalt av de fackliga organisationerna.

Se även arbetsmiljölagen.

Företagande - Ordförklaring för skyddsombud - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.