Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Substansvärdemetoden

En metod som används vid företagsvärdering och som går ut på att företagets värde beräknas som den verkliga förmögenheten i företaget.

Metoden utgår från en marknadsvärdering av samtliga tillgångar i balansräkningen. Därefter avräknas rörelseskulderna och eventuella latenta skatteskulder. Kvar blir en nettoförmögenhet, ett substansvärde.

Substansvärdemetoden väljer man när det är tillgångarna i det tilltänkta företaget som är av intresse.

Andra metoder för företagsvärdering är avkastningsvärdemetoden och cash-flowmetoden.

Företagande - Ordförklaring för substansvärdemetoden - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.