Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Betalningssäkring

Betalningssäkring används för att säkra det allmännas krav på skatt och avgifter då man misstänker att gäldenären försöker komma undan sin betalningsskyldighet.

Det är förvaltningsrätten som efter begäran från Skatteverket kan besluta om betalningssäkring i form av kvarstad. Beslutet verkställs av Kronfogden och innebär att så mycket av gäldenärens egendom tas i anspråk som motsvarar fordringen.

Juridik - Ordförklaring för betalningssäkring - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.