Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Boutredningsman

Person som tar över förvaltningen av ett dödsbo om dödsbodelägarna inte kan enas om hur ett dödsbo ska förvaltas eller delas.

Varje dödsbodelägare kan begära att tingsrätten utser en boutredningsman för att ta över förvaltningen av dödsboet. De andra delägarna kan inte hindra detta och den som ansöker behöver inte motivera sin begäran. Dödsbodelägarna kan föreslå vem som ska utses, men om de inte kan komma överens utser tingsrätten ofta en advokat.

Juridik - Ordförklaring för boutredningsman - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.