Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Bruttonationalprodukt (BNP)

Värdet av alla tjänster och produkter som produceras i ett land under ett år. BNP per capita är ett vanligt mått på levnadsstandarden i olika länder och fås fram genom att BNP divideras med landets invånarantal.

Juridik - Ordförklaring för bruttonationalprodukt (BNP) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.