Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Dagordning

Lista över de ärenden man planerar att ta upp under ett styrelsesammanträde. Dagordningen brukar ordföranden och sekreteraren göra i ordning tillsammans. Innan dagordningen skickas ut bör ordföranden höra sig för med de övriga ledamöterna om det är någon speciell fråga de vill ta upp på det kommande mötet och som därför bör tas med i dagordningen. Styrelsen får inte fatta beslut i frågor som inte funnits med i dagordningen.

Juridik - Ordförklaring för dagordning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.