Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

EG-domstolen

Domstol vars huvudsakliga uppgift är att tolka EU-ländernas gemensamma regelverk och att döma i tvister om tillämpningen av EG-rätten. Domstolen ska säkerställa att de gemensamma reglerna följs.

EG-domstolen består av en domare från varje medlemsland.

I EG-domstolen kan mål dömas av en grupp domare eller av alla domare tillsammans (plenum). Domarna fattar beslut genom omröstning. Det domslut som får flest röster blir EG-domstolens dom.

Juridik - Ordförklaring för EG-domstolen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.