Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

EU

Förkortning för Europeiska unionen.

EU etablerades 1 november 1993. Sverige blev medlem 1 januari 1995. Inom EU samarbetar länderna om bl a ekonomi, utrikespolitik samt polis- och domstolsfrågor. Samarbetet inom EU är omfattande men inte heltäckande. Många frågor avgörs av varje medlemsland var för sig. Det gäller t ex frågor som rör sjukvård, försvar, skola och bostadspolitik.

EU har fem gemensamma institutioner: Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd (ministerrådet), Europaparlamentet, EG-domstolen och Europeiska revisionsrätten. Institutionernas funktioner och uppgifter står beskrivna i EU:s grundfördrag.

Juridik - Ordförklaring för EU - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.