Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Förköpsrätt

Regler som tidigare gav kommuner rätt att under vissa förutsättningar träda i en annan köpares ställe vid köp eller byte av fastighet.

För att kommunen skulle få utöva förköpsrätten krävdes att kommunen hade ett behov av fastigheten.

Juridik - Ordförklaring för förköpsrätt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.