Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Fideikommiss

Fideikommiss är egendom som enligt testamente ska stanna inom en släkt. Man talar om fideikommissrätt när ett testamente föreskriver att viss egendom eller en viss rättighet oförminskad ska tillfalla två eller flera personer efter varandra. 1964 infördes en lag som innebär att nya fideikommisser inte får instiftas efter denna tidpunkt. Existerande fideikommisser ska avvecklas när innehavaren av fideikommisset avlider. Avvecklingen ska ske under medverkan av en särskild nämnd, fideikommissnämnden.

Juridik - Ordförklaring för fideikommiss - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.